วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

QQR คืออะไร?
QQR เป็นคำย่อซึ่งคนโดยทั่วไปจะเข้าใจว่าหมายถึง Quinquennial Review คือ การทบทวนผลการดำเนินงานขององค์กรเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น คำย่อตามความหมายแรกนี้ใช้กันแพร่หลายมาหลายสิบปีแล้ว แต่ถ้าหมายถึงเรื่องเอดส์ จะย่อมาจาก Quality, Quantity และ Route of Transmission หมายถึง การที่เชื้อเอชไอวีจะติดต่อถึงคนอื่นได้จะต้องมี 3 ปัจจัยหลักดังกล่าวคือ Quality คือ คุณภาพของเชื้อไวรัสจะต้องแข็งแรงพอ Quantity คือ ปริมาณของเชื้อไวรัสจะต้องมากพอ และ Route of Transmission คือ ต้องมีช่องทางที่จะสามารถให้เชื้อติดต่อไปถึงคนอื่นได้

ไม่มีความคิดเห็น: