วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551

รายชื่อสมาชิกสหภาพยุโรป
1 เบลเยียม 16 ไซปรัส
2 ฝรั่งเศส 17 สาธารณรัฐเช็ค
3 เยอรมนี 18 เอสโตเนีย
4 เนเธอร์แลนด์ 19 ฮังการี
5 เดนมาร์ก 20 ลัตเวีย
6 อิตาลี 21 ลิทัวเนีย
7 ลักเซมเบิร์ก 22 มอลตา
8 กรีซ 23 โปแลนด์
9 ไอร์แลนด์ 24 สโลวาเกีย
10 สหราชอาณาจักร 25 สโลวีเนีย
11 โปรตุเกส 26 บัลแกเรีย
12 สเปน 27 โรมาเนีย
13 ออสเตรีย
14 ฟินแลนด์
15 สวีเดน

ไม่มีความคิดเห็น: